Fesztivál

SZIGET 25 CRUISIN PARTY BOAT Henry Saiz

Kapunyitás: Augusztus 13. Vasárnap 10:00
Európa hajó (Budapest)
1011 Budapest Budapest I. kerület , Szilágyi Dezső tér, Szilágyi Dezső téri hajóállomás
Térkép mutatása
Esemény leírása és szabályzata

Térkép

Esemény leírása

Sziget 25 Boat Party
Augusztus 9-13., 10.00-17.00

A jubileumi Sziget korábban soha nem látott programsorozattal készül a 25. évfordulójára!

09.08. Michael Mayer
10.08. Mano le Tough
11.08. DJ W!ld
12.08. GusGus DJ set
13.08. Henry Saiz


5 napon keresztül egész Budapestet behajózzuk, mindeközben Európa legnagyobb mozgó táncterén bulizhatunk! Az utánozhatatlan partyhangulatért és lüktető ritmusokért a DJ-k, a lélegzetelállító látványért a budapesti látkép felel!

Menetrendünk:

10:00-11:00 külső gyülekező és beszállás a Batthyányi téren/ Szilágyi Dezső téren
11:00-12:00 Szilágy Dezső tér - Sziget hajó állomás
12:00-13:00 Sziget gyülekező és beszállás
13:00-17:00 Party hajózás közben - ( Sziget - Sziget vége - Rákóczi híd ( vízállás függő ) - Batthyányi tér/Szilágyi Dezső tér.
17:00-18:00 kiszállás a Batthyányi téren, majd transzferrel vissza a fesztiválra

Arról, hogy ne maradjunk éhesek és szomjasak, kézműves sörök és ételek gondoskodnak! Mindezt egy hajón bulizva, babzsákokban chillezve élhetjük át!

Csatlakozz ehhez az exkluzív városnéző partytúrához, üdv a fedélzeten!

A Sziget Cruisin Party-k a fesztiválbérlettől függetlenül, külön jeggyel látogathatóak.
Jegyek limitált számban itt!

Esemény szabályzata

SZIGET FESZTIVÁL 2017
SZIGET 25 CRUISIN PARTY BOAT
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
Hatályos: 2017. március 1.


A Hi!Fly Music Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest,Tomori utca 27/A. I. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-187642; adószám: 24885739141; statisztikai számjel: 24885739-8230-113-01; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Nagy Ákos ügyvezető) által a 2017. évi Sziget Fesztiválhoz (a továbbiakban: Fesztivál) kapcsolódóan szervezett „SZIGET 25 CRUISIN PARTY BOAT” megnevezésű rendezvényen történő részvételre vonatkozó általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF):

Értelmező rendelkezések:

Rendezvény: a Fesztiválhoz kapcsolódóan szervezett „SZIGET 25 CRUISIN PARTY BOAT” megnevezésű rendezvény és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások.

Szervező: Hi!Fly Music Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1138 Budapest,Tomori utca 27/A. I. em. 1.; cégjegyzékszám: 01-09-187642; adószám: 24885739141; statisztikai számjel: 24885739-8230-113-01; képviseletre jogosult vezető tisztségviselő: Nagy Ákos ügyvezető).

Látogató: a Rendezvényre jegyet vásárló, nagykorú, cselekvőképes természetes személy vagy nagykorú, cselekvőképes természetes személy felügyelete, gondnoksága alatt álló cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes személy, akiért az őt felügyelő nagykorú, cselekvőképes természetes személy felelősséget vállal.

Fesztivál szervezője: SZIGET Kulturális Menedzser Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyári sziget 23796/58; cégjegyzékszám: 01-09-263756; adószám: 10837410-2-41; statisztikai számjel: 10837410-9001-113-01)

Jegy: a Fesztivál szervezőjétől vagy a Szervezővel szerződéses viszonyban álló értékesítőktől vásárolt, vagy jogszerűen, harmadik személytől átruházás útján megszerzett, a Rendezvényre való bejutást, valamint az ott tartózkodást biztosító bármely (nyomtatott vagy elektronikus) formában kiállított és egyedi azonosítóval ellátott, bemutatóra szóló igazolás, melyet a Szervező karszalagra cserél.

Karszalag: a Szervező képviseletében eljáró személy által a Jegy bemutatását követően a Látogató csuklójára rögzített szalag, mely kizárólagosan tanúsítja, hogy a Látogató jogosult a Rendezvényre belépni és ott tartózkodni, annak teljes időtartama alatt.

Hajó/Rendezvény területe: az Európa Rendezvényhajó mint a Rendezvény helyszíne, valamint az Európa Rendezvényhajóra történő be- és kiszállásra használt eszközök (pl.: rámpa, kikötőhely, móló stb.).

Hajó/Rendezvény területének képviseletében eljáró személyek: a Hajót üzemeltető EURÓPA RENDEZVÉNY IRODA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40.; cégjegyzékszám: 01-09-904220; adószám: 11944540-2-41; statisztikai számjel: 11944540-7912-113-01) képviseletében eljáró személyek.

Rendezvény időtartama: 2017. augusztus 9. és 13. napja között naponta 10 és 17 óra között.

Házirend: a Rendezvényre történő belépés és a Rendezvényen való tartózkodás részletes szabályait tartalmazó dokumentum.


A Rendezvényen való részvétel feltételei:

A Rendezvényre belépni Rendezvény időtartamának valamely napjára megváltott Jegy szabta időkeretek között és feltételek mellett lehet.

A Rendezvény helyszínére történő eljutás, valamint az onnan való távozás a Látogató által megválasztottan egyedileg vagy a Fesztivál szervezője által nyújtott transzferszolgáltatás igénybevételével lehetséges. A transzferszolgáltatás nem képezi a Rendezvény és a Rendezvényre vonatkozó szabályok tárgyát.

Belépéskor a Látogató aláveti magát a Rendezvény vonatkozásában alkalmazásra kerülő jogszerű beléptetési folyamatnak.

A megvásárolt Jegyet a Szervező belépéskor Karszalagra cseréli.

A Karszalagot az érvényesség ideje alatt a Látogató köteles mindvégig viselni. A Karszalag – a felhasználást követően - másra át nem ruházható.

A Karszalag csak és kizárólag az adott napra érvényes, a Rendezvény időtartamának további napjain nem használható fel.

Látogató a Rendezvényen saját felelősségre tartózkodik, köteles a Szervező és a Hajó képviseletében eljáró személyek utasításainak engedelmeskedni, a szabályzataikat, valamint a Házirendet betartani.

Látogató nem jogosult alkoholos italt, élelmiszert, kereskedelmi mennyiséget elérő mennyiségű dohányterméket petárdát, rakétát, bármilyen pirotechnikai eszközt, szúró-, ütő-, vágóeszközt, fegyvert, közbiztonságra veszélyes eszközt, üveget, bármilyen palackot, kábítószert bevinni a Rendezvény területére.

Amennyiben a Szervező vagy a Rendezvény helyszíne képviseletében eljáró személy úgy ítéli meg, hogy a Látogató állapota vagy magatartása veszélyezteti saját maga épségét és egészségét, mások szórakozását, valamint a Rendezvény tervezett lebonyolítását, jogában áll a Látogatótól megtagadni a Hajó területére való belépést.

Szervező a 2.7. és 2.8. pontokban foglalt rendelkezéseket megsértő Látogatóknak a Rendezvényre történő belépését, valamint a Rendezvényen való tartózkodását jogosult megtiltani. Amennyiben Szervező nem él ezen jogával, az nem érinti a 3.2. pontban értintett felelősségének kizárását.

A 2.9. és 2.10. pontokban foglaltak megvalósulása esetén Látogató nem jogosult a Jegy ellenértékét a Szervezőtől, a Fesztivál szervezőjétől vagy a Jegy értékesítésében közreműködő, a Fesztivál szervezőjével szerződéses viszonyban álló harmadik személytől visszakövetelni.

Szervező a műsorváltozás és a Rendezvény lebonyolításának változtatási jogát fenntartja, ezzel kapcsolatban felmerülő változás miatt a Látogató elfogadja, hogy a Jegy árának a visszatérítését nem igényelheti.

Szervező felhívja a Látogató figyelmét, hogy a Rendezvényen nagy teljesítményű hangtechnikai eszköz működik, mely maradandó egészségkárosodást okozhat.

Látogató Rendezvényen való részvétellel elfogadja, hogy a Rendezvényen róla kép- és hangfelvétel készülhet. Szervező a Látogató nevét csak a Látogató engedélyével jogosult feltüntetni.

Látogató jogosult a róla készült kép- és hangfelvétel felhasználást megtiltani. A jelen rendelkezés a tömegfelvételek felhasználására nem terjed ki.

Látogató, amennyiben róla kép- és hangfelvétel készül, ilyen felvétel felhasználásra kerül, semmilyen formában nem jogosult a felhasználásért ellenértéket követelni.

A Rendezvény területén a Szervező előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

Szervező a Rendezvényt rossz idő esetén is megtartja.

Szervező saját belátása szerint jogosult úgy dönteni, hogy a Rendezvény időtartama alatt bármely napon a rossz időre tekintettel – figyelemmel a Rendezvény jellegéből adódó ismert időjárási kockázatokra, vízállási feltételekre – a Rendezvény nem tartható meg (a továbbiakban: Halasztott rendezvény).

A 2.19. pontban foglaltak alkalmazása esetén, amennyiben a Rendezvény a Rendezvény időtartamának valamely másik napján megtartható, úgy a Halasztott rendezvényre vásárolt Jegy kizárólag a Rendezvény időtartamának arra a napjára használható fel, mely a Halasztott rendezvényt közvetlenül követve kerül megtartásra.

Amennyiben a Hajó szabad kapacitásának hiányában a Jegyet a Látogató a Rendezvény időtartamának egy későbbi napján – kizárólag a kapacitáshiány miatt - nem tudja felhasználni, vagy a Látogató a Rendezvény időtartamának későbbi napjára Jeggyel nem rendelkezik, úgy a Jegy vételárát a Fesztivál szervezője a Látogató részére visszatéríti.

A Rendezvényre történő belépésre és az azon való tartózkodásra vonatkozó részletes szabályokat a Házirend tartalmazza.


Szervező felelőssége:

Szervező köteles minden olyan intézkedést megtenni, mely általában elvárható annak érdekében, hogy a Látogatók életét és testi épségét megóvja.

A 3.1. pontban túlmutató kötelezettsége teljesítése ellenére, valamint a 2.8. pontban foglaltaknak a Látogató általi megszegése, és a 2.9. pontokban foglalt magatartás Látogató általi tanúsítása esetén bekövetkező károkból eredő felelősségét a Szervező kizárja.

Szervező a szándékos és súlyosan gondatlan szerződésszegéséért a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerint felel.

Szervező kizárólag a saját, valamint a Rendezvény szervezésében közreműködő, a Szervezővel szerződéses jogviszonyban álló személyek magatartásáért, eljárásáért vállal felelősséget. A jelen rendelkezés nem alkalmazható a Rendezvény helyszínének és a Fesztivál szervezőjének képviseletében eljáró személyek magatartására és eljárásra, melyért a Szervező felelősséget nem vállal.

Háború, lázadás, terrorcselekmény vagy annak fenyegetése, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekedési zavar/akadályozás, járvány, hatósági, katonai vagy rendfenntartói rendelkezés, utasítás vagy aktus, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Szervező hatókörén kívül esik, nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy a Szervező nem tartozik felelősséggel a Látogató felé semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind a Rendezvényre, mint egészre, mind a Rendezvény valamely programjára vagy részére.


Látogató felelőssége:

Látogató a Ptk. rendelkezései szerint felelős az általa a Szervezőnek vagy a Rendezvény helyszínében, illetve annak berendezési és felszerelési tárgyaiban okozott károkért.

Látogató a Rendezvényen saját felelősségére vehet részt, és mindenkor úgy köteles eljárni, hogy – különös figyelemmel a Rendezvény jellegére és a Rendezvény helyszínére, valamint az ezzel járó fokozott veszélyekre – sem magának, sem másnak életét testi épségét ne sértse és ne veszélyeztesse.

Látogató a felügyelete alatt álló kiskorú vagy korlátozottan cselekvőképes, illetőleg cselekvőképtelen Látogató magatartásáért és károkozásáért felelős.

 

Záró rendelkezések:

Jelen ÁSZF valamely kikötésének érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen kikötés helyébe olyan rendelkezésnek kell lépnie, amely leginkább megfelel a Szervező és a Látogató szerződéskötéskori akaratának és jogszerű.

Látogató a Jegy megvásárlásával a jelen ÁSZF rendelkezéseit elfogadja.

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Magyarország jogszabályai, különösen a Ptk. rendelkezései irányadók.


Budapest, 2017. március 1.

Elérhető jegyek

13
Augusztus
Vasárnap
Kedvezményes jegy
Kapunyitás: Augusztus 13 vasárnap 10:00
Kapuzárás: Augusztus 13 vasárnap 17:00
6 000 HUF / db
Elfogyott

Szólj hozzá

Hamarosan

JEGYÉRTÉKESÍTÉSI PONTOK

BUDAPEST - OneTicket

1084 Budapest, Bacsó Béla utca 8.
06 1 615 0000
H-P: 10.00 - 18.00
További értékesítési pontjaink